Testy RTG

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51 poz. 265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:

§ 9. 1. Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów

2. Testy, o których mowa w ust. 1, dzielą się na:
1) testy odbiorcze (akceptacyjne)
2) testy eksploatacyjne(...)

3. Nowo instalowane urządzenia radiologiczne i programy komputerowe z nimi współpracujące, a także urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie, podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji lub naprawie urządzenia.

4. Testy odbiorcze mają na celu sprawdzenie co najmniej:
1) kompletności i jednoznaczności oznaczeń i opisów na elementach urządzenia;
2) kompletności dokumentacji i specyfikacji technicznej;
3) zgodności wartości parametrów zawartych w specyfikacji technicznej urządzenia z wartościami zmierzonymi i odczytanymi.

5. Testy odbiorcze są wykonywane przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy i użytkownika.

(...)14. W rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i medycynie nuklearnej testy eksploatacyjne dzielą się na testy:
1) podstawowe;
2) specjalistyczne.

15. Testy podstawowe są wykonywane przez pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych do obsługi urządzeń radiologicznych.
Głównym celem wykonywania testów podstawowych jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia w okresie pomiędzy testami specjalistycznymi oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość świadczonych usług.
Kierownik gabinetu lub pracowni RTG powinien upoważnić osoby do wykonywania testów podstawowych. Istnieją zewnętrzne firmy zajmujące się wykonywaniem testów podstawowych, jednakże ze względu na wysokie koszty i trudności w regularnych wizytach w gabinecie (zwłaszcza oddalonym w znacznej odległości od placówki firmy), zaleca się, by testy te realizowane były przez personel wewnętrzny.
Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na wykonywanie testów podstawowych aparatów rentgenowskich we własnym zakresie proponujemy zakup odpowiedniego zestawu fantomów. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.Zobacz jak wykonać prawidłowo testy podstawowe16. Testy specjalistyczne są wykonywane przez:
1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
2) fizyków medycznych posiadających certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Firma Stern Weber Polska posiada ważną akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów stomatologicznych wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji - organ upoważniony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://testy-specjalistyczne.com