Testy RTG

Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r.(tj Dz.U. 2018 poz. 792)


Art. 33c.

Ust. 7a

Kontrola fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia obejmuje wykonywanie następujących rodzajów testów
1) odbiorczych (akceptacyjnych);
2) eksploatacyjnych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w radioterapii
3) podstawowych i specjalistycznych w zakresie urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

Ust. 7b.
Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed pierwszym użyciem dla zastosowań klinicznych nowo instalowanego urządzenia radiologicznego wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy urządzenia radiologicznego

Ust. 7c.
Testy odbiorcze (akceptacyjne) przed użyciem urządzenia radiologicznego poddanego naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, wykonują osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia przy udziale przedstawicieli dostawcy lub przedstawicieli serwisu urządzenia radiologicznego.

Ust. 7e.
Testy eksploatacyjne oraz testy specjalistyczne są wykonywane przez:
1) podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226);
2) specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalistę w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudnionych w jednostce ochrony zdrowia, zwanych dalej odpowiednio „fizykiem medycznym” lub „inżynierem medycznym”.

Ust. 7g.
Testy podstawowe są wykonywane przez osoby obsługujące urządzenia radiologiczne zatrudnione w jednostce ochrony zdrowia i upoważnione przez jej kierownika do wykonywania tych testów.


Rozporządzenie z 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tj Dz.U.2017 poz. 884)


Ust. 6.
Zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych określa załącznik nr 6 do Rozporządzenia z 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej tekst jednolity (Dz.U.2017 poz. 884)

Ust. 7.
Niezależnie od częstotliwości wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych, o której mowa w ust. 6, po każdej naprawie urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent,należy ponownie wykonać odpowiednio testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne i testy podstawowe, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.

Ust. 9.
Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy:
1) nie wykonano testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych lub
2) uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych albo testów specjalistycznych lub testów podstawowych przekraczają wartości graniczne, jeżeli takie wartości zostały określone, lub
3) testy eksploatacyjne albo testy specjalistyczne lub testy podstawowe nie są wykonywane z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia i ust. 7.Głównym celem wykonywania testów podstawowych jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia w okresie pomiędzy testami specjalistycznymi oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość świadczonych usług.
Kierownik gabinetu lub pracowni RTG powinien upoważnić osoby do wykonywania testów podstawowych. Istnieją zewnętrzne firmy zajmujące się wykonywaniem testów podstawowych, jednakże ze względu na wysokie koszty i trudności w regularnych wizytach w gabinecie (zwłaszcza oddalonym w znacznej odległości od placówki firmy), zaleca się, by testy te realizowane były przez personel wewnętrzny.
Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na wykonywanie testów podstawowych aparatów rentgenowskich we własnym zakresie proponujemy zakup odpowiedniego zestawu fantomów. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.Zobacz jak wykonać prawidłowo testy podstawowe


Firma Stern Weber Polska posiada ważną akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych rentgenowskich aparatów stomatologicznych wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji - organ upoważniony na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://testy-specjalistyczne.com