Projekt Osłon Stałych

§ 22. 1. W pracowni rentgenowskiej znajdują się w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach (...)
2. Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006)

Co to jest Projekt Osłon Stałych?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywającym w najbliższym otoczeniu gabinetu lub pracowni RTG, należy wykonać projekty ochrony radiologicznej tzw. PROJEKT OSŁON STAŁYCH, dzięki któremu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych osłon ochronnych przed promieniowaniem jonizującym.

Projekt ten wykonywany jest dla pomieszczenia, w którym znajdować się będzie aparat RTG z dokładnym wyliczeniem ochronności osłon stałych ścian, stropów, drzwi i okien. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż jej brak znacznie wydłuży i utrudni procedurę uzyskania zezwolenia na uruchomienie gabinetu lub pracowni rentgenowskiej.

Jaka powierzchnia gabinetu?

Prócz gwarancji bezpieczeństwa, należy również pamiętać, aby pomieszczenie, w którym chcemy zamontować aparat RTG spełniało dodatkowo kilka wytycznych:

§ 5. 3. Powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski stomatologiczny (…) — nie może być mniejsza niż 8m2.
Na każdy następny spośród tych aparatów, zainstalowany w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4m2. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006)

Np. W gabinecie chcemy zainstalować rentgenowski aparat wewnątrzustny, pantomograf czy tomograf - minimalna wielkość pomieszczenia = 8m2 lub
w gabinecie chcemy zainstalować rentgenowski aparat wewnątrzustny i pantomograf - minimalna wielkość pomieszczenia = 12m2.

§ 4. Wysokość gabinetu rentgenowskiego nie może być mniejsza niż 2,5 m (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006)

Wentylacja

§ 10. 1. Gabinety rentgenowskie (...) są wyposażone w wentylację zapewniającą co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006)

W celu ułatwienia procesu tworzenia Projektu Osłon Stałych prosimy o wypełnienie niezbędnego formularza oraz odesłanie na adres e-mail: mariusz@sternweber.pl

Pobierz formularz


W przypadku pytań prosimy o kontakt: Mariusz Bożek tel. 887 700 005