Księga Jakości

Pracownie oraz gabinety rentgenowskie zobligowane są do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011. (Dz. U. Nr 51 poz. 265).

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością powinna zawierać:

♠ Księgę Jakości,
♠ Procedury ogólne,
♠ Procedury robocze,
♠ Ewidencję personelu:

  • szkoleń wewnętrznych,
  • badań lekarskich,
  • szkoleń z ochrony radiologicznej,
  • osób zatrudnionych,
  • dawek indywidualnych,
♠ Ewidencje i formularze potrzebne do prowadzenia zapisów,
♠ Instrukcja pracy z aparatem RTG,
♠ Zakładowy plan postępowania awaryjnego,
♠ Prawa i obowiazki pacjenta,
♠ Informacja dla kobiet w ciąży.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy profesjonalne i kompleksowe przygotowanie Systemu Zarządzania Jakością, dostosowanego do Państwa potrzeb.
Przygotujemy dokumenty oparte o indywidualne informacje z Państwa gabinetu lub pracowni rentgenowskiej, w których wdrożymy System Zarządzania Jakością.
Dzięki czytelnemu układowi poszczególnych dokumentów i prostym rozwiązaniom, prowadzenie placówki zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością będzie mniej czasochłonne oraz uciążliwe.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu tworzenia Systemu Zarządzania Jakością oraz wdrożeniu go w Państwa gabinecie lub pracowni RTG, prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie na adres email: magdalena.klimek@sternweber.pl