UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH!!!

Od dnia 18.12.2015 obowiązuje długo oczekiwana nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Wprowadzono wiele istotnych dla funkcjonowania pracowni RTG zmian, w tym częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych oraz zakres testów podstawowych.

Więcej informacji na stronie Zmiana przepisów

Oferujemy Program Ochrony Radiologicznej:

  • Przygotowujemy kompletną dokumentację wymaganą przez SANEPID wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością
  • Sporządzamy Projekt Osłon Stałych

Co to jest Program Ochrony Radiologicznej?

Jednostka, która prowadzi działalność związaną z pracą w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jest zobligowana, aby wdrożyć Program Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jest to szereg działań związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością. System Zarządzania Jakością (SZJ) w tym Księga Jakości, są to określone wymogi oraz przepisy, które należy spełnić, uruchomiając i prowadząc gabinet stomatologiczny lub pracownię RTG.

Dlaczego należy wdrażać Program Ochrony Radiologicznej?

Zgodnie z wymogami aktów prawnych z zakresu ochrony radiologicznej Ustawa z dnia 29 listopada 2000r., Prawo Atomowe Dz. U. 2012.246) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r (z późniejszymi zmianami) „W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” gabinety zobligowane są do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wraz z Księgą Jakości. System należy dokumentować i doskonalić, aby zapobiegać niezgodnościom w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów radiologicznych, osiągając tym samym jak najlepsze wyniki działalności.